Xóa bỏ dự án kém hiệu quả trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 24/7, thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, một số đại biểu Quốc hội đồng tình với những giải pháp mà Chính phủ đưa ra nhưng để thực hiện hiệu quả kế hoạch này thì cần xoá bỏ những dự án “xin - cho", kiên quyết loại bỏ dự án kém hiệu quả. (đọc thêm)