Xem robot lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân ở Trung Quốc

Một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã sử dụng robot để hỗ trợ nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân.(đọc thêm)