Xem lính Nga vận hành đoàn tàu bọc thép đặc biệt

Tại vùng tác chiến đặc biệt, đoàn tàu đặc biệt được trang bị vũ khí "đến tận chân răng" của quân đội Nga sẽ biến thành lá chắn an toàn cho các đoàn tàu chở dân thường. (đọc thêm)