Xâm nhập vào khu vườn chết chóc nhất thế giới

Khu vườn Alnwick ở xứ Northumberland (Anh) với 95 loài cây mang độc tính được coi là khu vườn chết chóc nhất thế giới.(đọc thêm)