WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) cập nhật tháng 6/2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo đạt 2,6%, cao hơn 0,2 điểm % so với dự báo vào tháng 1/2024. (đọc thêm)