Vượt đèn đỏ tông vào xe tải ngày giáp Tết

Người phụ nữ cố tình vượt đèn đỏ, tông thẳng vào xe tải rồi nằm bất động dưới đường ngày giáp Tết khiến nhiều người kinh hãi.(đọc thêm)