Việt Nam vào top 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Tổ chức xếp hạng QS của Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học lớn nhất từ trước tới nay với 1.300 trường tham gia. Việt Nam có hai đại diện nằm trong top 801 – 1000 là đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.(đọc thêm)