Việt Nam đã có 670 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 4/8/2020)

Tính đến 18 giờ ngày 4/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 670 ca mắc COVID-19.(đọc thêm)