Video nhà máy 99 năm tuổi bốc cháy ngùn ngụt, đổ sập trong hỏa hoạn

Nhà máy đường biểu tượng Domino Sugar ở Baltimore, Mỹ đã bốc cháy ngùn ngụt trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. (đọc thêm)