Vi phạm về bảo vệ rừng ở Lào Cai có chiều hướng gia tăng

Dù đã mạnh tay xử lý nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, tình trạng phát phá, lấn chiếm đất rừng tự nhiên có chiều hướng gia tăng trên địa bàn một số huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai.(đọc thêm)