Vi khuẩn có thể di chuyển từ sao Hỏa đến Trái Đất

Vi khuẩn Deinococcus có thể sống sót sau 3 năm trong không gian, khoảng thời gian đủ dài để di chuyển từ sao Hỏa đến Trái đất. (đọc thêm)