Venice đối mặt với hiểm họa thủy triều dâng, đâu chỉ do biến đổi khí hậu

Năm 2014, 35 chính trị gia, doanh nhân và công chức Italy đã bị bắt vì tội tham nhũng và hối lộ trong dự án cứu Venice. Dự án này lẽ ra phải hoàn thành từ năm 2011, nhưng do các vấn đề về thiết kế và kỹ thuật, nó sẽ không thể được hoạt động cho đến ít nhất là năm 2022.(đọc thêm)