Vận động viên người Pháp lập kỷ lục thế giới về lặn sâu 120 mét

Vận động viên lặn tự do người Pháp Arnaud Jerald lập kỷ lục thế giới mới về lặn sâu 120 mét bằng chân vịt trong cuộc thi Dean's Blue Hole, với tổng thời gian là 3 phút 34 giây.(đọc thêm)