Tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 theo khu vực

Tính đến ngày 22/2/2021, Bắc Mỹ là khu vực có số liều vaccine phòng chống COVID-19 được tiêm cho 100 người dân cao nhất thế giới. (đọc thêm)