Từ nay đến 1/7, những ai cần làm thẻ căn cước công dân gắn chip?

Theo Bộ Công an, từ nay đến ngày 1/7 có ba nhóm đối tượng cần làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.(đọc thêm)