Truy tố chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện về tội làm nhục người khác

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh quyết định truy tố 2 đối tượng liên quan tới vụ việc chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại Bắc Ninh làm nhục thực khách.(đọc thêm)