Trường top đầu nước Mỹ tuyển sinh bốc thăm

Năm học 2021-2022, trường Trung học Townsend Harris ở thành phố New York sẽ tuyển sinh bằng cách bốc thăm nhằm xây dựng cơ chế ứng tuyển bình đẳng. (đọc thêm)