Trung - Nga - Mỹ trong cuộc đua xuất khẩu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5

Máy bay chiến đấu cao cấp nhất của các cường quốc đang được tiếp thị nhưng người mua hãy cẩn thận, chúng được thiết kế phù hợp với các học thuyết phòng không rất khác nhau! (đọc thêm)