Tranh cãi phôi thai khỉ lai người đầu tiên trên thế giới

Một nhóm nghiên cứu các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã tạo ra phôi thai kết hợp giữa tế bào khỉ và người.(đọc thêm)