Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 2.500 người dân Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng

Từ 22 giờ ngày 14/5 đến 7 giờ sáng 15/5/2021, nhân viên y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 2.500 người dân Cảng cá Thọ Quang. (đọc thêm)