TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân khó khăn vì COVID-19 - Bài cuối: Thanh tra, thu hồi tiền chi sai đối tượng

Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát thông tin những người "nhận nhầm" gói hỗ trợ đợt 3 để tạo sự công bằng, minh bạch trong việc chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.(đọc thêm)