TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đại trà cho người dân

TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, với mục tiêu trong tháng 8 sẽ cơ bản "phủ vaccine" cho 2/3 số dân trên 18 tuổi tại Thành phố.(đọc thêm)