Tình trạng 'trên nóng dưới lạnh' tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định

Mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng xâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng những vi phạm này không chấm dứt mà còn phát sinh nhiều trường hợp mới.(đọc thêm)