Tìm thấy 12 thi thể trong vụ đắm tàu ngoài khơi Hong Kong, Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc thông báo đã tìm thấy 12 thi thể trong quá trình tìm kiếm người trên một con tàu bị bão Chaba phá vỡ làm đôi hôm 2/7.  (đọc thêm)