Tìm hiểu thông tin trước khi giao kết hợp đồng 'Sở hữu kỳ nghỉ'

Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố về việc tuyên truyền việc tìm hiểu thông tin trước khi giao kết hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ”.(đọc thêm)