Tiếp tục xét nghiệm nhanh cho người dân đi về từ vùng dịch

Tất cả các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương triển khai test nhanh đối với người dân đi du lịch từ Đà Nằng về từ ngày 8/7.(đọc thêm)