Thử sức bền của màn hình iPhone 12 từ độ cao 1,8m

Công ty bảo hiểm Allstate (Mỹ) đã thực hiện cuộc thử nghiệm sau khi Apple tuyên bố màn hình Ceramic Shield của dòng iPhone 12 mới “bền hơn bất kỳ màn hình điện thoại nào”.  (đọc thêm)