Thu giữ hơn 4 triệu găng tay y tế giả

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường và công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một kho hàng đang cất giữ hơn 4 triệu găng tay y tế kém chất lượng và giả nhãn hiệu.(đọc thêm)