Thủ đô khó thu hồi xe máy cũ nát

Dù đưa ra chính sách đổi xe máy cũ lấy xe mới, hỗ trợ đến 4 triệu đồng, nhưng để đổi được xe mới, người dân Hà Nội phải có đủ ít nhất hai điều kiện: Chiếc xe của mình đăng ký trước năm 2002 và không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải. Chủ trương thu hồi là cần thiết, song nhiều ý kiến cho rằng cần có các quy định phù hợp hơn.(đọc thêm)