Thủ đô hiện đại với những công trình giao thông trọng điểm

Hướng đến kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được xây dựng đã kịp về đích, đáp ứng mỏng mỏi của người dân Thủ đô và trở thành động lực để “Trái tim của cả nước” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành đại đô thị văn minh, hiện đại, giàu đẹp.(đọc thêm)