Thót tim cảnh em nhỏ được cứu ngay trước mũi tàu hỏa

Một em nhỏ Ấn Độ đã may mắn được cứu sống khi rơi xuống đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao vùn vụt tới.(đọc thêm)