Thót tim cảnh đi trên dây từ tháp Eiffel qua sông Seine ở độ cao 70m

Một người đàn ông đã đi trên dây vượt sông Seine từ tháp Eiffel đến nhà hát Chaillot ở độ cao 70 mét dưới sự cổ vũ của nhiều người dân thủ đô Paris, Pháp.(đọc thêm)