Thông điệp về một Việt Nam tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung

Từ ngày 17-23/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.(đọc thêm)