Thợ săn “gác súng” trở thành Anh hùng bảo tồn

Từng là một thợ săn nhưng ông Lê Văn Hiên đã “gác súng”, gác lại lợi ích của bản thân và gia đình để tham gia bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể Voọc mông trắng. Ông vinh dự là người thứ hai của Việt Nam được Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) tôn vinh là “Anh hùng bảo tồn”.(đọc thêm)