Thị trường livestream bán hàng tại Hàn Quốc

Không chỉ nhằm vào các khách hàng trẻ và mở rộng đối tượng ra cả nước ngoài, để phát triển thị trường bán hàng livestream, Hàn Quốc đã có những nền tảng mang đến trải nghiệm tương tác cho người dùng. (đọc thêm)