Thị trấn Croatia bán nhà chỉ 4.000 đồng, tặng thêm 90 triệu đồng để tân trang

Thị trấn Legrad ở Croatia đang bán những ngôi nhà với giá chưa đến 1 USD kèm theo một số điều kiện, sau khi bị sụt giảm dân số đáng kể trong thế kỷ qua.(đọc thêm)