Thêm nhiều trường ở TP Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ học

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến chiều qua, bậc học mầm non và phổ thông của thành phố đã có hơn 8.000 học sinh nghỉ học, gần 700 giáo viên, nhân viên nghỉ làm.(đọc thêm)