Thế giới đối mặt làn sóng COVID-19 mới

Giữa lúc một số nước đang chuẩn bị tái mở cửa nền kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường thì đại dịch COVID-19 lại ập tới một lần nữa. Số ca mắc và tử vong vì tăng nhanh tại tâm dịch Mỹ Latinh, trong khi châu Âu thì đảo lộn mọi kế hoạch khôi phục kinh tế.(đọc thêm)