Thẻ căn cước công dân gắn chip có gì đặc biệt?

Đến ngày 1/7/2021, khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được cấp cho người dân. Thẻ căn cước công dân mới là tài nguyên dùng chung cho các bộ, ngành khi khai thác thông tin, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân trong thực hiện các giao dịch dân sự và góp phần xây dựng chính phủ điện tử.(đọc thêm)