Thắp sáng kinh tế đêm

Kinh tế đêm hiện diện tại Hà Nội từ khá lâu và với lợi ích của nó mang lại, thành phố đang từng bước nhân rộng hoạt động này, hình thành nên một ngành kinh tế đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Sự ra đời của hàng loạt không gian đi bộ, ẩm thực, dịch vụ, cùng các tour du lịch đêm trong thời gian gần đây cho thấy Hà Nội đang chủ động khai thác các lợi thế để thúc đẩy kinh tế đêm phát triển.(đọc thêm)