Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật một số lãnh đạo thuộc Tổng Công ty nông nghiệp Sài Sòn

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành của thành phố thuộc Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn và Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.(đọc thêm)