Tháng 4/2021: PMI ngành sản xuất cao nhất kể từ tháng 11/2018

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam đạt 54,7 điểm trong tháng 4/2021, cao nhất kể từ tháng 11/2018. (đọc thêm)