Tham vọng bước vào cuộc đua vũ trụ của Hàn Quốc với tên lửa tự chế tạo đầu tiên

Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa tự chế tạo đầu tiên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong chương trình không gian của nước này. (đọc thêm)