Thăm địa điểm tiêm vaccine COVID-19 ở ngọn núi cao nhất châu Âu

Điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất tại Nga đã đi vào hoạt động từ 11/7 và thu hút cả người tiêm lẫn khách du lịch.(đọc thêm)