Thái Lan thành lập đơn vị cảnh sát đặc biệt về COVID-19

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang xúc tiến thành lập lực lượng đặc nhiệm để truy dấu khách du lịch nhiễm virus SARS-CoV-2 khi nước này mở cửa không phận trở lại.(đọc thêm)