Telegram có 25 triệu người dùng mới trong 3 ngày

Ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram đã ghi nhận 25 triệu người dùng mới trong vòng 72 giờ, sau khi ứng dụng WhatsApp thông báo thay đổi các điều khoản về quyền riêng tư.(đọc thêm)