Tập trung triệt xóa các 'điểm đen' ma túy

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”.(đọc thêm)