Tập trung điều trị có hiệu quả cho F0 tại nhà

TP Hồ Chí Minh đang trong cao điểm phòng chống dịch, mấy ngày gần đây, số F0 trong cộng đồng tăng cao. Nguyên nhân là do TP đang tập trung xét nghiệm theo hướng trọng tâm, trọng điểm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Điều này cũng tạo thêm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19. Do đó, thành phố đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ cho điều trị F0 tại nhà.(đọc thêm)