Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.(đọc thêm)