Taliban bắn súng chỉ thiên ăn mừng phi cơ sơ tán cuối cùng của Mỹ rời đi

Các thành viên lực lượng Taliban đã theo dõi chiếc máy bay sơ tán cuối cùng của Mỹ khuất xa trên bầu trời vào đêm 30/8 và nổ súng bắn chỉ thiên ăn mừng.(đọc thêm)